วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551

เดือนธันวาคม2551
สัปดาห์ที่ 1
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น. บันทึกภาพงานคืนสู่เหย้าจากvdoลงเเผ่นcd


วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น. ไลด์รูปลงเเผ่น dvd จำนวน 5 แผ่น


วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น. เปิด cd งานคืนสู่เหย้าไปที่โรงอาหารเพื่อให้นักเรียนดูช่วงพักกลางวันวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30. ทำพิธีวันพ่อหน้าเสาธงเเละถ่ายรูป


วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551โรงเรียนหยุด


สัปดาห์ที่ 2
วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น.พิมพ์ข้อสอบกลางภาคของ ม.2 เเละ ม.4


วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น.เรียงเเละเย็บข้อสอบของ ม.2เเละ ม.4


วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2551โรงเรียนหยุด


วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30.ออกเเบบการ์ดอวยพรปีใหม่


วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น.นำเสนอการ์อวยพรปีใหม่


สัปดาห์ที่ 3
วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น.ตัดเหล็กเพื่อทำเป็นที่นั่ง.......เวลา 13.00น.อ๊อกเหล็กและทาสี


วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น.คุมสอบกลางภาคนักเรียนชั้น ม.3


วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น. คุมสอบ


วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30. คุมสอบ


วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น. คุมสอบ
สัปดาห์ที่ 4
วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น.ตรวจข้อสอบ

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น.ตรวจข้อสอบ

วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น.คุมเครื่องเสียงประชุมอาจารย์

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30.ช่วยอาจารย์สอนนักเรียนเรื่องการทำกล่องกระดาษ

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น.โรงเรียนหยุดสัปดาห์ที่ 5
วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น................................................................................................................................................................................

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น.โรงเรียนจัดกิจกรรมปีใหม่


วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2551.......เวลา 08.30น............................................ ..................................................................... ..................................................................... ............................................................................เวลา 13.00น............................................ ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................